ตารางออกตรวจแพทย์
ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์

 

INTRANET
ระบบเว็ปภายในโรงพยาบาล

 

นัดทันตกรรมออนไลน์
ลงทะเบียนจองคิวตรวจทันตกรรมล่วงหน้า

 

smc
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

 

บริจาค
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล

 

ILAB VIEW
ดูผลแล็ปออนไลน์

 

ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพหลฯ

 

Room Sevice online
จองห้องพิเศษออนไลน์

 

 

 

IMAGE รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานการประชุมทบทวนมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ๘ ด้าน (HS4)
Thursday, 30 June 2022
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร... Read More...
IMAGE ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
Thursday, 30 June 2022
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ... Read More...
IMAGE ประชุมวิชาการ “การนิเทศทางการพยาบาล”
Thursday, 30 June 2022
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ... Read More...
IMAGE ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานเปิดการอบรม การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
Thursday, 30 June 2022
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ... Read More...

กิจกรรมทั้งหมด


 

 

ichrms

HRMS

จัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

DHDC

เมืองกาญจนบุรี

ictea

TEA UNIT

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

EH

เอ๊ะ

hdc menu

HDC

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ThaiCOC

Thai Care Cloud

ฐานข้อมูลสุขภาพ

hdc menu

HDC

เมืองกาญจนบุรี

icq

นัดออนไลน์

เฉพาะ รพสต และ โรงพยาบาล