ตารางออกตรวจแพทย์
ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์

 

INTRANET
ระบบเว็ปภายในโรงพยาบาล

 

นัดทันตกรรมออนไลน์
ลงทะเบียนจองคิวตรวจทันตกรรมล่วงหน้า

 

smc
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

 

บริจาค
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล

 

ILAB VIEW
ดูผลแล็ปออนไลน์

 

ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพหลฯ

 

Room Sevice online
จองห้องพิเศษออนไลน์

 

 

 

IMAGE เปิดโครงการ วันแพทย์ไทย โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ปี 2565
Saturday, 27 November 2021
      วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE นิเทศ ติดตาม ห้องแยกโรค และระบบงานป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลในภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กรณีติดเชื้อ Covid-19
Thursday, 25 November 2021
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น. แพทย์หญิงนุชชนาฎ ธรรมเนียมดี แพทย์หญิงพาณิภัค กตเวทิวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วย... Read More...
IMAGE เข้าร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ2565
Thursday, 25 November 2021
  วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการ พร้อมนายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ... Read More...
IMAGE เปิดกิจกรรม สัปดาห์ วันเบาหวานโลกประจำปี 2564
Monday, 22 November 2021
     วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE เปิดกิจกรรมรณรงค์ “การเตรียมความพร้อมในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” Re-accreditation ครั้งที่ 3
Friday, 05 November 2021
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...

กิจกรรมทั้งหมด


 

 

ichrms

HRMS

จัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

DHDC

เมืองกาญจนบุรี

ictea

TEA UNIT

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

EH

เอ๊ะ

hdc menu

HDC

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ThaiCOC

Thai Care Cloud

ฐานข้อมูลสุขภาพ

hdc menu

HDC

เมืองกาญจนบุรี

icq

นัดออนไลน์

เฉพาะ รพสต และ โรงพยาบาล