» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๗,๒๗๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๘,๓๘๕ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๕,๙๗๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๓,๑๔๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๙,๓๗๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๕,๔๕๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๙,๘๕๕ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๗,๐๖๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๑๖,๙๗๐ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญกฐินสามัคคี ให้แก่วัดวังหิน ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ซึ่งจะทอดวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้ยอดเงินกฐินจำนวน ๔๐,๘๙๙ บาท ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าหน้าที่ที่ร่วมเดินบุญและร่วมทำบุญ รวมทั้งผู้ป่วยและญาติ ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากทุกโศกโรคภัย ประกอบกิจการงานใดๆ ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป เทอญฯ
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ตรงกับแรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู โดยมีเจ้าคุณพระกิตติสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม (วันเหนือ) ประธานฝ่ายสงฆ์ เเละนายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เเละประธานมูลนิธิ รพ.พหลพลพยุหเสนา ในพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป โดยมีพิธีพราหมณ์ เเละพระสงฆ์เจริญพระพุทธรูป ณ ลานโพธิ์ ข้างตึก ๑๐๐ ปี สธ. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. รพ.พหลพลพยุหเสนาเปิดให้บูชาแผ่นทอง และจองพระพุทธเกษรพหลภิบาล (พระหมอ) ประจำโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๒๖,๔๑๑ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๑๔,๔๖๐ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๑๓,๖๖๐ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๒๑,๓๙๐ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๒๖,๔๘๐ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๒๖,๗๘๐ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๓๘,๔๖๓ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๒๐,๘๒๐ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๒๕,๐๙๐ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๒๘,๗๗๐ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๒๗,๙๖๐ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๒๒,๓๖๐ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๓๒,๘๙๕ บาท
ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเดินบอกบุญเจ้าหน้าที่ เเละผู้มารับบริการ บูชาแผ่นทองหล่อ "พระพุทธเกษรพหลภิบาล" (พระหมอ) วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ได้เงินจำนวน ๑๖,๙๒๐ บาท

ข่าวกิจกรรม