วันที่ 28 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เเละทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ตำบลปากเเพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 27 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เเละทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ตำบลปากเเพรก อำเภอเมือง
วันที่ 26 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 23 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เเละทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ตำบลปากเเพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 22 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 21 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 20 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 19 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 16 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 15 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 14 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 13 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 9 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 8 กันยายน 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
วันจันทร์ที่ 25 กรกฏาคม 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ในวันพุธที่ 27 กรกฏาคม 25565 จำนวน 5,332 บาท
»วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป โดยมีนายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ประธานชมรมจริยธรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติผู้ป่วย บริเวณหน้าตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
» ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๙ ปี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พระสงฆ์จำนวน ๔๓ รูป โดยมี นายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ประธานชมรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชน ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๘.๓๐ น. บริเวณหน้าตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
» วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่สุขศึกษาได้ปฐมนิเทศ เเละมอบหมายงานให้กับนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับการเสริมสร้างทักษะ เเละประสบการณ์อาชีพที่มาปฏิบัติงานจิตอาสา โดยให้ช่วยปฏิบัติงานในการดูเเล ให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก เเละวัดส่วนสูง ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
» นักศึกษาจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้ช่วยปฏิบัติงานในการให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เเละช่วยจัดของให้กับผู้ป่วย Home Isolation วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
» นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์เข้ารับการเสริมสร้างทักษะ เเละประสบการณ์อาชีพ โดยช่วยปฏิบัติงานในการดูเเล ให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล ช่วยเก็บแบบประเมินผู้ป่วยคลินิกเบาหวาน เเละช่วยจัดของให้กับผู้ป่วย Home Isolation ระหว่างวันที่ ๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
» วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเเละประธานชมรมจริยธรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลครบรอบวันอสัญกรรมพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เพื่อรำลึกถึงคุณงานความดีของท่าน ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา
♥ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาได้จัดงานวันเเพทย์ไทย "Thai Doctor Day" โดยมีนายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เเละนายเเพทย์จรัญ เหลืองสะอาด ประธานองค์กรเเพทย์ ได้กล่าวนำคำปฏิญาณจริยธรรมแห่งวิชาชีพ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2654 ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
» คณะอนุกกรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นองค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ ตามโครงการการดำเนินงานขับเคลื่อนชมชนคุณธรรมตามแผนเเม่บทส่งเสริมคุณธรรมเเห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔

ข่าวกิจกรรม