สถานที่ตั้งชมรมจริยธรรม

 

ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

จังหวัดกาญจนบุรี