ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป จากศูนย์ปฏิบัติธรรมกาญจนบุรี โดยมี นายเเพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเเพทย์ นางอวยพร จงสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และประชาชน จำนวน ๒๐๐ คน และได้ถวายปัจจัย จำนวน ๓,๕๖๗ บาท ในวันที่ ๓ กรกฎคม ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. บริเวณหน้าตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี