วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป โดยมีนายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ประธานชมรมจริยธรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติผู้ป่วย บริเวณหน้าตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี

Joomla templates by a4joomla