? วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายคณิน ณัฏฐวุฒิสิทธิ์ นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพมหานคร รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ที่มาเป็นจิตอาสาของโรงพยาบาล ครบตามเกณฑ์ ซึ่งเป็นผู้ทำความดี มีน้ำใจ ให้การช่วยเหลือดูแลผู้มารับบริการในโรงพยาบาล นับเป็นผู้เสียสละ ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

Joomla templates by a4joomla