วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นักเรียนจิตอาสา โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี รับใบประกาศเกียรติคุณจากโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ที่มาเป็นจิตอาสาของโรงพยาบาล ครบ 10 ครั้ง  ซึ่งเป็นผู้ทำความดี มีน้ำใจ ให้การช่วยเหลือดูแลผู้มารับบริการในโรงพยาบาล นับเป็นผู้เสียสละ ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 

Joomla templates by a4joomla