ตารางออกตรวจแพทย์
ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์

 

INTRANET
ระบบเว็ปภายในโรงพยาบาล

 

นัดทันตกรรมออนไลน์
ลงทะเบียนจองคิวตรวจทันตกรรมล่วงหน้า

 

smc
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

 

บริจาค
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล

 

ILAB VIEW
ดูผลแล็ปออนไลน์

 

ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพหลฯ

 

Room Sevice online
จองห้องพิเศษออนไลน์

 

 

 

IMAGE ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ประจำสัปดาห์
Wednesday, 26 January 2022
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE ประชุมการพัฒนางานด้านศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
Wednesday, 26 January 2022
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายแพทย์วิบูลย์  ภัณฑบดีกรณ์... Read More...
IMAGE ประชุมสรุปประเด็นปัญหาการใช้งาน เวรเปล Online “SPR care”
Thursday, 20 January 2022
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE “วันกายภาพบำบัด” ประจำปี ๒๕๖๕
Thursday, 20 January 2022
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
Wednesday, 19 January 2022
วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...

กิจกรรมทั้งหมด


 

 

ichrms

HRMS

จัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

DHDC

เมืองกาญจนบุรี

ictea

TEA UNIT

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

EH

เอ๊ะ

hdc menu

HDC

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ThaiCOC

Thai Care Cloud

ฐานข้อมูลสุขภาพ

hdc menu

HDC

เมืองกาญจนบุรี

icq

นัดออนไลน์

เฉพาะ รพสต และ โรงพยาบาล