ทีมบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมกับนายก อบจ.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงพยาบาลสนามเฟส2 ศูนย์ OTOP อบจ. กาญจนบุรี ก่อนเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ที่บริเวณศูนย์OTOP อบจ.กาญจนบุรี ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา พร้อมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และคณะ ตรวจความพร้อมของสถานที่ โรงพยาบาลสนามเฟส2 แห่งนี้ ที่จะเปิดรับผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 มาทำการกักตัว พักรักษาอาการ เพื่อเป็นการระบายเตียงคนไข้ของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ที่ไม่เพียงพอต่อผู้ป่วย ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 150 เตียง โดยมีนายแพทย์พงษ์ภัทร บุณยะนิวาส หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออโธปิดิกส์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นวิทยากร

View the embedded image gallery online at:
http://www4.phahol.go.th/index.php/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1/545-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%AB%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AA2-%E0%B8%A8%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B9%8C-otop-%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19.html#sigProGalleria16e04e4563