รับมอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน

 

วันที่ 3 กันยายน 2564  นายแพทย์สมเจตน์   เหล่าลือเกียรติ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา รับมอบเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ขนาด 5 ลิตร จำนวน 8 เครื่อง และขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 307,000  บาท และแฟลตไดร์  จาก บริษัท สินกาญจน์รุ่งเรือง จำกัด   เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ที่ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี