ต้อนรับ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.  นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่กำกับติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดกาญจนบุรี  และรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงานรองรับสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นพ.สมเจตน์  เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และคณะผู้บริหาร  ให้การต้อนรับ ที่ห้องประชุมห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา