ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์


วันที่ ๒๑
 เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ OTOP อบจ.กาญจนบุรี ถนนเลี่ยงเมือง จังหวัดกาญจนบุรี