ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอ่านและแปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ”


วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์ชัชพงษ์ กุลกฤษฎา หัวหน้าแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การอ่านและแปรผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมถึงเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี