โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพิงค์


วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและบริการด่านหน้า ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี