โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เปิดศูนย์ส่องกล้องและศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (Endoscopy & ODS Center)


วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และคณะกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับนายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๕ เป็นประธานการเปิดศูนย์ส่องกล้องและศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (Endoscopy & ODS Center) กล่าวรายงานโดยนายแพทย์วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพฯ​ เพื่อสนับสนุนดูแลให้บริการผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องส่องกล้องทางเดินอาหาร ลำไส้ และทางเดินหายใจ ภายใต้ความปลอดภัย สะดวก และลดระยะเวลาการรอคอยของผู้รับบริการ รวมถึงตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร  ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ และการผ่าตัดแบบแผลเล็ก ณ ศูนย์ส่องกล้องและศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ชั้น ๔ ตึกสมเด็จพระญาณสังวร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา