ตารางออกตรวจแพทย์
ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์

 

INTRANET
ระบบเว็ปภายในโรงพยาบาล

 

นัดทันตกรรมออนไลน์
ลงทะเบียนจองคิวตรวจทันตกรรมล่วงหน้า

 

smc
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

 

บริจาค
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล

 

ILAB VIEW
ดูผลแล็ปออนไลน์

 

ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพหลฯ

 

Room Sevice online
จองห้องพิเศษออนไลน์

 

เปิดกิจกรรม สัปดาห์ วันเบาหวานโลกประจำปี 2564

 

 S 54100051

 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00 น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สัปดาห์วันเบาหวานโลก ประจำปี 2564 ซึ่งตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี โดยมีแพทย์หญิงวินิตา กมลเพชร นายแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางระบบต่อมไร้ท่อ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ภายในงานมีการให้ความรู้โดย พญ.วินิตา กมลเพชร แพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อ โดยตระหนักถึงความสำคัญต่อการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติ มีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตามคำขวัญ วันเบาหวานโลก ประจำปี 2564 ในหัวข้อ เข้าถึง เข้าใจ รักษาไว ไม่มีโรคแทรกซ้อน (Access to Diabetes Care) ให้ผู้ป่วยเบาหวานมีทัศนคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ตระหนักถึงการดูแล สุขภาพตนเอง ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงของโรค ณ ลานอังกะลุง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 

 

IMAGE ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ประจำสัปดาห์
Wednesday, 26 January 2022
วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE ประชุมการพัฒนางานด้านศัลยกรรมระบบประสาท โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
Wednesday, 26 January 2022
วันที่ 26 มกราคม 2565 นายแพทย์วิบูลย์  ภัณฑบดีกรณ์... Read More...
IMAGE ประชุมสรุปประเด็นปัญหาการใช้งาน เวรเปล Online “SPR care”
Thursday, 20 January 2022
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE “วันกายภาพบำบัด” ประจำปี ๒๕๖๕
Thursday, 20 January 2022
วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
Wednesday, 19 January 2022
วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...

กิจกรรมทั้งหมด


 

 

ichrms

HRMS

จัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

DHDC

เมืองกาญจนบุรี

ictea

TEA UNIT

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

EH

เอ๊ะ

hdc menu

HDC

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ThaiCOC

Thai Care Cloud

ฐานข้อมูลสุขภาพ

hdc menu

HDC

เมืองกาญจนบุรี

icq

นัดออนไลน์

เฉพาะ รพสต และ โรงพยาบาล