ปกรพ.พหลฯ1

ตารางออกตรวจแพทย์
ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์

 

INTRANET
ระบบเว็ปภายในโรงพยาบาล

 

นัดทันตกรรมออนไลน์
ลงทะเบียนจองคิวตรวจทันตกรรมล่วงหน้า

 

smc
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

 

บริจาค
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล

 

ILAB VIEW
ดูผลแล็ปออนไลน์

 

ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพหลฯ

 

Room Sevice online
จองห้องพิเศษออนไลน์

 

“วันกายภาพบำบัด” ประจำปี ๒๕๖๕วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สม
เจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้ร่วมถ่ายภาพและให้กำลังใจกับนักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่ เนื่องในวันกายภาพบำบัด” เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพของประชาชนด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดเป็นการประชาสัมพันธ์วิชาชีพกายภาพบำบัดให้แก่ประชาชนและบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยในปีนี้ให้กำหนดหัวข้องาน “กายภาพบำบัดเพื่อสุขภาวะดีวิถีใหม่” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการดูแลสุขภาพแนวใหม่แก่ประชาชนด้วยวิธีทางกายภาพบำบัดแบบวิถีใหม่ยึดหลักการ DMHTT สอนกิจกรรมการออกกำลังกาย, ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook:นักกายภาพบำบัดโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 

 

IMAGE โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเป็นสักขีพยานการมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี ๒๕๖๕
Thursday, 26 May 2022
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์... Read More...
IMAGE เปิดการประชุมวิจัย เรื่องการคิดหัวข้อวิจัย ทางการแพทย์และระบาดวิทยา
Thursday, 26 May 2022
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สมเจตน์  เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการ... Read More...
IMAGE อาสาพยาบาลในโรงพยาบาล ร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า ในวันพยาบาลแห่งชาติ (๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕)
Thursday, 26 May 2022
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางกัญญา เลี่ยนเครือ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล... Read More...

กิจกรรมทั้งหมด


 

 

ichrms

HRMS

จัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

DHDC

เมืองกาญจนบุรี

ictea

TEA UNIT

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

EH

เอ๊ะ

hdc menu

HDC

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ThaiCOC

Thai Care Cloud

ฐานข้อมูลสุขภาพ

hdc menu

HDC

เมืองกาญจนบุรี

icq

นัดออนไลน์

เฉพาะ รพสต และ โรงพยาบาล