banner2019full

 

เนื่องจาก โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ใด้ทำการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเว็ปไซต์ใหม่ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

ขออภัยในความไม่สะดวก 

หากท่านไดเข้าเว็ปใหม่ไม่ได้ เว็ปเก่ายังใช้งานได้อยู่ ยังคงอัปเดตข้อมูลให้อยู่ จนกว่าเว็ปไซต์ใหม่จะเสร็จสมบูรณ์

เว็ปโรงพยาบาลพหลฯ (ใหม่)

ตารางออกตรวจแพทย์
ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์

 

INTRANET
ระบบเว็ปภายในโรงพยาบาล

 

นัดทันตกรรมออนไลน์
ลงทะเบียนจองคิวตรวจทันตกรรมล่วงหน้า

 

smc
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

 

บริจาค
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล

 

ILAB VIEW
ดูผลแล็ปออนไลน์

 

ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพหลฯ

 

Doctor
ทำเนียบแพทย์

 

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566


วันนี้ 2 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มอบหมายให้นายประสิทธิ์ พูลศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อเทิดพระเกียรติ แด่พระองค์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยและทรงพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีความเป็นมาตรฐาน 
โดยมี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช เทศบาลเมืองกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://www4.phahol.go.th/index.php/%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD/676-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD%EF%BF%BD-2566.html#sigProGalleria281f4ad524

 

 

IMAGE การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับหน่วยงาน
Tuesday, 13 June 2023
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู... Read More...
IMAGE โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด
Tuesday, 13 June 2023
วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น. แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5... Read More...
IMAGE เปิดการอบรมและ ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลหลักสูตร ทีมตอบโต้ฉุกเฉิน ERT รุ่นที่ 10-11
Tuesday, 13 June 2023
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์สมเจตน์  เหล่าลือเกียรติ... Read More...
IMAGE จัดกิจกรรม เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566
Tuesday, 13 June 2023
วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. นำทีมโดย นางศิริพร สีสันต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล  คณะผู้บริหาร... Read More...

กิจกรรมทั้งหมด


 

 

ichrms

HRMS

จัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

DHDC

เมืองกาญจนบุรี

forbidden sign

IPD Paperless

ระบบผู้ป่วยใน อิเล็กทรอนิกส์

ictea

TEA UNIT

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

EH

เอ๊ะ

kpi2

KPI@PHAHOL

ระบบตัวชี้วัด (KPI System) รพ.พหลพลพยุหเสนา

hdc menu

HDC

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ThaiCOC

Thai Care Cloud

ฐานข้อมูลสุขภาพ

disabled 1

เปลออนไลน์

ลงทะเบียนขอเปลออนไลน์

hdc menu

HDC

เมืองกาญจนบุรี

icq

นัดออนไลน์

เฉพาะ รพสต และ โรงพยาบาล