วันแม่12สิงหา65

ตารางออกตรวจแพทย์
ตรวจสอบตารางออกตรวจของแพทย์

 

INTRANET
ระบบเว็ปภายในโรงพยาบาล

 

นัดทันตกรรมออนไลน์
ลงทะเบียนจองคิวตรวจทันตกรรมล่วงหน้า

 

smc
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

 

บริจาค
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาล

 

ILAB VIEW
ดูผลแล็ปออนไลน์

 

ตรวจสุขภาพ
ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพหลฯ

 

Doctor
ทำเนียบแพทย์

 

 

 

เดือนแห่งการตรวจสุขภาพ สุขภาพดี สู้โควิท

 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ      14      รายการ ราคาพิเศษ 1,070 บาท
เอ็กซเรย์ทรวงอกดิจิตอล ( Chest X – ray )    250 บาท
ตรวจปัสสาวะ ( UA )    60 บาท
ค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ( CBC )    90 บาท
น้ำตาลในเลือด ( FBS )    40 บาท
การทำงานของไต ( Creatinine )    40 บาท
การทำงานของไต ( BUN )    40 บาท
ไขมันในเลือด (Cholesterol)    60 บาท
ไขมันในเลือด (Triglyceride)    60 บาท
ไขมันในเลือด ( HDL)    100 บาท
ไขมันในเลือด (LDL)    150 บาท
เก๊าท์ (Uric acid)    60 บาท
การทำงานของตับ( ALK/PHOS )    40 บาท
การทำงานของตับ ( AST/SGOT )    40 บาท
การทำงานของตับ ( ALT/ SGPT )    40 บาท

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

-สามารถเลือกตรวจรายการเพิ่มเติมได้

-บุคคลในครอบครัว จนท.รพ.พหลพลพยุหเสนา รับส่วนลด 10%

-ลดพิเศษสำหรับคุณแม่ 25 %

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

IMAGE การอบรมความรู้ด้านการดับเพลิงเชิงคุณภาพแก่เจ้าหน้าที่ใหม่ (Fire Basic)ให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
Thursday, 11 August 2022
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE เปิดการอบรม โรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตัน
Thursday, 11 August 2022
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช และทารกแรกเกิด
Wednesday, 27 July 2022
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา... Read More...
IMAGE โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลนครพิงค์
Wednesday, 27 July 2022
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร... Read More...

กิจกรรมทั้งหมด


 

 

ichrms

HRMS

จัดการความเสี่ยงของสถานพยาบาล

DHDC

เมืองกาญจนบุรี

ictea

TEA UNIT

ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร

EH

เอ๊ะ

hdc menu

HDC

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

ThaiCOC

Thai Care Cloud

ฐานข้อมูลสุขภาพ

hdc menu

HDC

เมืองกาญจนบุรี

icq

นัดออนไลน์

เฉพาะ รพสต และ โรงพยาบาล