จองห้องพิเศษออนไลน์

 MG 6563

 roomservice

bannerrooms


 ห้องพิเศษ VIP


ห้องพิเศษธรรมดา

ข้อปฏิบัติในการย้ายเข้าห้องพิเศษ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 

1.ผู้ป่วยหนักที่ต้องสงสัยอาการติดเชื้อ หรือผู้ป่วยจิตเวช ห้ามเข้าห้องพิเศษ ยกเว้นแพทย์อนุญาติ

2.ในระหว่างเข้าห้องพิเศษจะต้องมีญาติที่มีอายุตั้งแต่ 16-65ปี และมีสุขภาพแข็งแรงสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้

อยู่กับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง และเฝ้าได้ไม่เกิน 2 คน ในกรณีที่ญาติไม่สามารถเฝ้าผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายผู้ป่วยกลับตึกสามัญที่มีเจ้าหน้าที่มองเห็น และดูแลผู้ป่วยได้ตลอดเวลา

โดยไม่ต้องขอความเห็นญาติก่อน

3.ห้ามนำของมีค่ามาไว้ในห้องพิเศษ หากสุญหายโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4.ห้ามดื่มสุรา สูบบุหรี่ หรือเล่นการพนัน ห้ามนำสัตว์เลี้ยง และห้ามนำอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ในห้องพิเศษ เด็ดขาด

5.ให้เข้าเยี่ยม ได้เวลา 11.00-21.00 น. และขณะเข้าเยี่ยมจะต้องไม่ทำเสียงดังรบกวนผู้ป่วยห้องอื่น

6.ถ้าผู้ป่วยจำเป็นต้อยย้ายเข้าห้อง ไอซียู. ญาติจะต้องคืนห้อง ถ้าญาติต้องการห้องไว้จะเก็บได้ 1 วัน

7.ญาติจะต้องชำระค่าห้อง ค่าห้องส่วนเกินทุกวันอังคารและศุกร์

8.เมื่อแพทย์อนุญาติให้กลับบ้านได้ ให้คืนห้องพิเศษก่อนเวลา 13.00 น. หากผู้ป่วยกลับบ้านหลังเวลา 13.00 น.

จะต้องชำระค่าห้อง หรือค่าห้องส่วนเกินอีก 1 วัน

9.กรณีผู้ป่วย และญาติไม่สามารถปฎิบัติตามกฏระเบียบของโรงพยาบาล ทางคณะกรรมการห้องพิเศษพิจารณาย้ายผู้ป่วยกลับตึกสามัญ

10.รับจองห้องพิเศษล่วงหน้ากรณีผู้ป่วยมีใบนัดนอนโรงพยาบาลภายใน 5 วันก่อนถึงวันนัดนอนและจะตัดรายชื่อผู้จอง

ห้องพิเศษ ล่วงหน้าจากทะเบียนการจองห้อง เมื่อไม่ติดต่อหลังจากวันนัดนอนโรงพยาบาล 5 วัน

หมายเหตุ ศูนย์จ้องห้องพิเศษจะตรวจสอบว่ามีห้องว่างหรือไม่เวลาประมาณ 14.00 น.

โดยในเวลาประมาณ 14.00 น.จะทราบว่าผู้ป่วยจะได้ห้อง หรือไม่ และได้ที่ตึกได

(กรณีได้ห้องพิเศษแล้ว หากต้องการย้ายห้องพิเศษจะต้องจองใหม่ และต้องรอจนกว่าจะถึงคิวใหม่)

จองห้องพิเศษออนไลน์ คลิก