เบอร์ติดต่อภายใน

หน่วยงาน เบอร์โทร
ห้องตรวจศัลย์ฯยูโร/นิวโร 6011,6012
ห้องสลายนิ่ว 6014-5
หน้าห้องตรวจจิตเวช 6031
ห้องตรวจแพทย์จิตเวช 6032
ห้องตรวจเบาหวาน(NCD) 6006
ห้องตรวจ TB 6021
ห้องตรวจอายุรกรรม1(รถนั่ง-นอน) 6101
ห้องตรวจอายุรกรรม2 6102
ห้องตรวจอายุรกรรม3 6103
ห้องตรวจอายุรกรรม4 6104
ห้องตรวจอายุรกรรม5 6105
ห้องตรวจอายุรกรรม6 6106
ห้องตรวจอายุรกรรม7 6107
ห้องตรวจอายุรกรรม8 6108
ห้องพี่ตา(ให้คำปรึกษา) 6109
สูติ-นรีเวชกรรม(PP) 6600-1
ห้องคลอด(LR) 6609-10
ประชาสัมพันธ์(OPERATOR) 0
ศูนย์จองห้องพิเศษ(ประชาสัมพันธ์) 6100
ห้องฉีดยา/ทำแผล 6120
พยาบาลซักประวัติ(OPD อายุรกรรม) 6111
CT สแกน รพ.(ในER) 4121
ธนาคารเลือด(Lab,แล็ป) 6090
X-RAY,เอ็กซ์เรย์ 6070
ห้องอัลตร้าซาวด์ 6071
คลินิกไต 6094
ECHO,เอ็คโค่ 6096
คลินิกหืดหอบ,โรคหัวใจ 6097
EKG 6098
ศูนย์รถรับ-ส่งผู้ป่วย 1678
พยาบาลประชาสัมพันธ์ 6116
จุดคัดกรอง(OPD อายุรกรรม) 6148
ศูนย์ Admit(24 ชม.) 6666
ห้องตรวจสิทธิ์ 6565
สังคมสงเคราะห์ OSCC 1144-5
ตึกเฟื่องฟ้า เก็บศพด้านใน 5099
ศูนย์เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 6039
ทันตกรรม(ฟัน) ญสส2 6200,6212
ห้องตรวจ18(ฝากครรภ์)ญสส2 6222
ห้องตรวจ19(วัยทอง)ญสส2 Sweden
ห้องตรวจ20(สูติ-นรีเวช)ญสส2 6223
ห้องฉีดวัคซีน 6219,6220
aiir (เอไอไออา) 6311-12
One Day Surgery ODS 6500
ไตเทียม,ไตเทียมเอกชน 6511
ล้างไต 6512
กายภาพบำบัด 8011
ห้องเคมีบำบัด 8000
Palliative Care 8023-4
เวชศาสตร์ฟื้นฟู โมลีชั้น1 8510
นวดแผนไทย โมลีชั้น2 8520
ห้องตรวจสุขภาพ/SMC 7015
คลีนิกนอกเวลา 093-2141717
Refer ประสานงานส่งต่อ 4106
ห้องบัตร 100ปี สธ 4104
ศูนย์ADMIT/ตรวจสอบสิทธิ์ 100ปี สธ 4103
คลินิกฝึกพูด 100ปี ชั้นG 7009
ห้องตรวจ หู คอ จมูก 100ปี ชั้นG 7802
ห้องตรวจตา 100ปี ชั้นG 7803-4
ห้องตรวจศัลย์ทั่วไป 100ปี สธ ชั้น2 4205-9
ห้องตรวจศัลย์สมอง 100ปี สธ ชั้น2 4208
ห้องตรวจศัลตกแต่ง 100ปี สธ ชั้น2 4208
ห้องตรวจเด็ก 100ปี สธ ชั้น2 4209-4212
ห้องทำแผล 100ปี ชั้น2 4213
ห้องเฝือก 100ปี สธ ชั้น2 4223
ห้องตรวจกระดูก 100ปี สธ ชั้น2 4224,4229
กายอุปกรณ์(ขาเทียม) 1530
งานดูแลศพ,เฟื้องฟ้า 6060