bannersaha

3 ตุลาคม 2565 เจ้าหน้าที่สสทธ.เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงานรพ.พหลฯimg 6691img 6692img 6693img 6694img 6695

ภาพข่าว

ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ครั้งที่ 4/2566
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3 /2566 30 มีนาคม 2566
7 มีนาคม 2566 ประชุมกรรมการก่อสร้างอาคารสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ชุด 44 ครั้งที่ 2 /2566
ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2566
ประชุมกรรมการครั้งที่1/2566
ประธานกรรมการสหกรณ์ฯกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประชุมรับรองงบและกรรมการ ครั้งที่ 13 มกราคม 2566
ประชุมสหกรณ์ครั้งที่ 12/2565
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 11 25 พฤศจิกายน 2565
15 กันยายน 2565 ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2565
8 กันยายน 65 ผู้สอบบัญชีเข้าตรวจสหกรณ์
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ครั้งที่ 8 วันที่ 25 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ครั้งที่ 7 วันที่ 26 กรกฏาคม 2565
24 มิถุนายน 2565 ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ครั้งที่ 6
27 พฤษภาคม 2565 ประชุมสหกรณ์ฯครั้งที่ 5/2565
29เมษายน2565 ประชุมสหกรณ์ฯครั้งที่4/2565
22 เมษายน 2565 สำนักตรวจสหกรณ์จังหวัดเข้าตรวจการควบคุมภายใน
ร่วมเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์ครู
25 มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 23- 24 มีนาคม 2564 ผู้ตรวจสหกรณ์จังหวัด
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจำกัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 1/1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจำกัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ ชุดที่ 43 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเเต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งต่างๆให้มีหน้าที่ดำเนินงานในสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมี นายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กล่าวเปิดการประชุมและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก โดยมีตัวแทนนักเรียน นักศึกษารับ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3
การประชุมพิเศษก่อนการประชุมใหญ่ คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำกัด วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1/1
ประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจำกัด ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1/1 อาคารอำนวยการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

s 6357010

1234567

kha sang taeng tang krrmkar shkrn pi2566taeng tang phu cadkar1taeng tang phu cadkar 2

166

s 25231374s 25231372

s 25141267

1234567

365371

s 28835892345

s 67452978

s 22142983

 

su phay kho wid

15

 

ข่าวฌาปนกิจ

16

ข่าวประกาศ