» วันที่ 28 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่สุขศึกษาได้ปฐมนิเทศ เเละมอบหมายงานให้กับนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จำนวน 5 คน เพื่อเข้ารับการเสริมสร้างทักษะ เเละประสบการณ์อาชีพ โดยให้ช่วยปฏิบัติงานในการดูเเล ให้คำแนะนำ ช่วยวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง ให้กับผู้มารับบริการในโรงพยาบาล เเละจัดของให้กับผู้ป่วย Home Isolation ณ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา

 

 

Joomla templates by a4joomla