»วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๕.๐๐ น. ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในโครงการเติมบุญให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาส ๑๙๒ ปี ตักบาตรพระ ๑๐,๐๐๐ รูป บริเวณถนนสองแคว (SKY WALK) จังหวัดกาญจนบุรี
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ หน้าตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
»วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป โดยมีนายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ประธานชมรมจริยธรรม พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และญาติผู้ป่วย บริเวณหน้าตึก ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานพิธีสมโภช พระพุทธเกษรพหลภิบาล (พระหมอ) เเละวันครบรอบ ๗๐ ปี โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ชมรมจิตอาสา เเละชมรมผู้สูงอายุร่วมในพิธี ณ บริเวณหอพระพุทธเกษรพหลภิบาล (พระหมอ) โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๙.๓๐ น. นายเเพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบวันอสัญกรรมพลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ชมรมจิตอาสา เเละชมรมผู้สูงอายุร่วมในพิธี เพื่อรำลึกคุณงามความดีของท่านเป็นประจำทุกปี โดยทางชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ได้เชิญชวนร่วมทำบุญถวายปัจจัยแด่วัดเทวสังฆาราม เป็นจำนวนเงิน ๑๑,๔๗๒ บาท ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 23 มกราคม 2566 ร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 9-23 มกราคม 2566 เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) พระอารามหลวง จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 20 มกราคม 2566 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากอาการประชวรเเละมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม (วัดใต้) จังหวัดกาญจนบุรี
» วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ประธานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี คุณรวมพร เหล่าลือเกียรติ เเละครอบครัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมทอดกฐินสามัคคี มหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ณ วัดวังหิน ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยยอดรวมบุญกฐินทั้งหมด จำนวน 1,760,000 บาท
วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เเละทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ต.ปากเเพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เเละทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ต.ปากเเพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เเละทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ต.ปากเเพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมเดินบอกบุญกฐินสามัคคี มหากุศล "วัดวังหิน" ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เเละทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ต.ปากเเพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

ข่าวกิจกรรม