อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ประจำปี 2565”
วันที่ 27-28 เมษายน 2564 นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธารเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)"

 


 


 

หนังสือมาตรHA1 10 65
Patient Safety Goals Personel Safety Goals มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่5
 Thip 2023    
Thip/KPI 2023