อบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ ระยะที่ 1
วันที่ 14 - 15 มีนาคม 2567 นพ.นิสิต ศรีสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเป็นประธานเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการในการทำวิจัยเพื่อส่งเสริมการสร้างผลงานวิชาการ ระยะที่ 1
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) ประจำปี 2565”
วันที่ 27-28 เมษายน 2564 นพ.สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เป็นประธารเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)"

 


 


 

ปก หนังสือมาตรฐาน รพ. HA พิมพ์ครั้งที่2
Patient Safety Goals Personel Safety Goals มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่5
 Thip 2023  1695958432814  1695958595480
Thip/KPI 2024  SAFETY 2021  รายงาน 10 อันดับแรกของประเด็นความปลอดภัยของผู้ป่วยของประเทศไทย 2566
1695958350031    
HA Update 2023