ภาพบรรยากาศบุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า ทั้งโรงพยาบาลพหลฯ สสอ. รพสต. และ ศสม. ของเทศบาลเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer

ภาพบรรยากาศบุคลากรทางการแพทย์ ด่านหน้า ทั้งโรงพยาบาลพหลฯ  สสอ. รพสต. และ ศสม.ของเทศบาล กว่าพันคน เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เมื่อวันที่ 12  สิงหาคม 2564   โดยมีนายแพทย์รักษ์พงศ์  เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และนายวรัตนถ์  แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา คอยให้กำลังใจ และดูแลความเรียบร้อย  ที่ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา