ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564   เวลา 13.23 น. นายแพทย์สมเจตน์   เหล่าลือเกียรติ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ โอกาสเดินทางมารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี    ที่อาคารสุรพงษ์ ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี