โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงทำคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง ทรงปกป้องแผ่นดินไทย น้อมใจกันร่วมถวายสักการะและแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ณ อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี.