>> วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายแพทย์สมเจตน์  เหล่าลือเกียรติ ประธานชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี คุณรวมพร  เหล่าลือเกียรติ เเละครอบครัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ร่วมทอดกฐินสามัคคี มหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างกำเเพงวัด ณ วัดวังหิน ตำบลหินดาด อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เวลา ๑๐.๐๐ น. โดยยอดบุญกฐินของโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำนวน 1,456,787 บาท เเละยอดรวมบุญกฐินทั้งหมด จำนวน 1,760,755.75 บาท